Παιδείας αι μεν ρίζαι πικραί, οι δε καρποί γλυκείς!

Αριστοτέλης 384 π.Χ. - 322 π.Χ. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας